Koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 12 :
Rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Model

Het examen dat over het reglement betreffende de politie op het wegverkeer zal gaan, zal in het bijzonder de nadruk leggen op de op landbouwtractoren toepasselijke regels.
Het getuigschrift, dat geen rijbewijs is, zal afgegeven worden door het examencentrum waar men het examen aflegde.