Het rijbewijs

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage de categorieën
Inhoudstabel
de scholing
TITEL III. - Het rijbewijs
HOOFDSTUK I. — Toepassingsveld
Laatste wijziging:
Art 3§1,1° c; gewijzigd KB. 23-12-2008 BS 30-12-2008
Art 4,5°; gewijzigd KB. 23-12-2008 BS 30-12-2008

Art 4 17° en 18° toegevoegd KB. 04-05-2007 BS 10-05-2007
Art 3§1 4° toegevoegd KB. 24-08-2007 art.1 BS 31-08-2007
Art 4 6° gewijzigd KB. 24-08-2007 art.2 BS 31-08-2007
Art 4.13° wordt opgheven op 15-03-2007 - KB. 13-02-2007 art. 20 BS 23-02-2007
Art 4. gewijzigd en toevoegingen - KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 sept 2006

Art. 3.

§ 1. Een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen :

2° de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument bedoeld in bijlage 33 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

3° de personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten:

    1. de diplomatieke identiteitskaart;

    2. de consulaire identiteitskaart;

    3. de bijzondere identiteitskaart.

    4° de personen van Belgische nationaliteit die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten. 4° toegevoegd KB 24 aug 2007 - invoege op 1 sept 2007.

 

§ 2.

 

Art. 4. Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben :

de categoriën
Inhoudstabel
de scholing