23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl
Inhoudstabel
examen: met welk voertuig

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK IV. — Examens     Afdeling V. - Praktisch examen

Art. 37

Om toegelaten te worden tot het praktische examen met het oog op de opheffing van de vermelding «automatisch» die voorkomt op zijn rijbewijs, legt de kandidaat voor :

een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;

een van de hierna opgesomde documenten :

het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;

het inschrijvingsbewijs van het voertuig;

het groene schouwingsbewijs van het voertuig indien dit is onderworpen aan de technische controle;

in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3°, 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;

het Belgische of Europese rijbewijs met de vermelding «automatisch» waarvan hij houder is;

in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van de begeleider of de bestuurder.


pijl
Inhoudstabel
examen: met welk voertuig