23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl links
Inhoudstabel
Excamendocumenten bij cat. C tot D

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK IV. — Examens     Afdeling V. - Praktisch examen
Laatste wijziging:
Art 35 gewijzigd KB. 31-08-2007 BS 21-08-2007
Art 35 gewijzigd door KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 sept 2006
Art 35 gewijzigd door KB. 10-07-2006 BS 14-07-2006 invoege 1 sept 2006

Art. 35

Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B, B+E of G, legt de kandidaat voor :

één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;

een van de hierna opgesomde documenten :

het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
behalve wanneer het gaat om een voertuig van de categorie A3, het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3° en 4° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
het gelijkvormigheidsattest voor het voertuig van de categorie A3;
het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie, indien het een kandidaat betreft voor een rijbewijs geldig voor de categorie B+E;
in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in het artikel 39, § 4 , alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider of de bestuurder houder is.


pijl links
Inhoudstabel
Excamendocumenten bij cat. C tot D