afbeelding rijbewijs

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage
Inhoudstabel
indeling

Art. 1.10° gewijzigd door : K.B. 23.12.2008, art. 2; inwerkingtreding : 30.12.2008
Art. 1.3° gewijzigd door : K.B. 13.2.2007, art. 19.1°; inwerkingtreding : 15.3.2007

TITEL I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Inhoudstabel