23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage de afgifte
Inhoudstabel
examencentra

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK III. — Het rijbewijs   Afdeling II. - Geldigheid

Voor de geldigheid van de oude rijbewijzen = afgeleverd voor 23-03-1998 klik hier

Laatste wijziging:
Art 19§3 gewijzigd KB. 04-05-2007 - invoege 10 sept 2008 en 2009
Art 21§1 2° en 3° lid " "

Art 20§3 gewijzigd KB. 24-08-2007 - BS 31-08-2007 invoege 1 sept 2007

Art 20§2 + 24 gewijzigd door KB. 28-12-2006 BS 10-01-2007 invoege 01 maart 2007

Art. 19.

§1.

§2.

§3.

§4.

Art. 20.

§1. De geldigheid van de rijbewijzen wordt bepaald als volgt :

 1. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie A3;

 2. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie A3;

 3. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën A3 en B en de subcategorie C1;

 4. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën A3 en B en de subcategorie D1;

 5. het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorie C1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën A3 en B;

 6. het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorie D1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën A3 en B;

 7. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E of D+E of voor de subcategorie C1+E of D1+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie B+E;

 8. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie G en van de subcategorie C1+E; gewijzigd, invoege vanaf 15 sept 2006 gewijzigd door KB. 01-09-2006

 9. het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorieën C1+E en D1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de subcategorie D1+E;

 10. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D1+E;

 11. het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieën C+E en D wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D+E;

 12. het rijbewijs met de vermelding « automatisch » is slechts geldig voor het besturen van voertuigen uitgerust met een automatische schakeling; deze beperking heeft desgevallend alleen betrekking op bepaalde categorieën, aangeduid op het rijbewijs.

§2.

§3.

§4.

Art. 21.

§1.

§2.

§3.

§4.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

de afgifte
examencentra