23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage Leervergunning
Inhoudstabel
Geldigheid rijbewijs

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK III. — Het rijbewijs Afdeling I. – Afgifte

Art 18 gewijzigd door KB 04-05-2007

Afgifte rijbewijs - Leeftijd

Art. 17.

§1. Het rijbewijs komt overeen met het model van bijlage 1.

§2.

Art. 18. De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs is vastgesteld op :
  1. 16 jaar voor de categorie A3 en G;

  2. 18 jaar voor de categorieën A, B, B+E en voor de subcategorieën C1 en C1+E;

  3. 21 jaar voor de categorieën C, C+E, D en D+E en voor de subcategorieën D1 en D1+E.

Evenwel, kan elke kandidaat van ten minste 18 jaar een rijbewijs geldig voor de categorieën C en C+E en voor de subcategorieën D1 en D1+E verkrijgen op voorwaarde dat hij houder is van een getuigschrift van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 59.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, afgegeven, naargelang het geval, voor het goederenvervoer of het personenvervoer.

" Evenwel kan elke kandidaat van tenminste 18 jaar een rijbewijs geldig voor de categorieën C, C+E, D, D+E en voor de subcategorieën D1 en D1+E verkrijgen op voorwaarde dat hij eveneens beschikt over een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. " (Dit lid vervangt voorgaand lid vanaf 10 september 2008 {pas in werking vanaf 10 september 2009 voor de bestuurders van voertuigen van groep C = vrachtauto's.}

Leervergunning
pijl up
Inhoudstabel
Geldigheid rijbewijs