04 mei 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
INHOUDSTABEL
De website is nog .... In uitvoering

TITEL I. ALGEMEENHEDEN
Bepalingen Art 1-2
TITEL II. - DE VAKBEKWAAMHEID
HOOFDSTUK 1
  - op wie van toepassing. Art 3
  - op wie NIET van toepassing Art 4
  - vrijstellingen (zie ook art. 73) Art 5
HOOFDSTUK 2 - Het bewijs van vakbekwaamheid.
  Afdeling 1 - Algemene bepalingen. Art 6-7
    - minimum leeftijd behalen
  Afdeling 2 - Afgifte van het bewijs van vakbekwaamheid. Art 8
  Afdeling 3 - Geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid. Art 9-11
  Afdeling 4 - Verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid. Art 12-13
HOOFDSTUK 3 - Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid.
  Afdeling 1 - Algemene bepalingen. Art 14-15
  Afdeling 2 - Afgifte van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid. Art 16-18
  Afdeling 3 - Geldigheid van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid. Art 19-20
TITEL III. - EXAMENS.
HOOFDSTUK 1 - Algemene bepaling. Art 21
HOOFDSTUK 2 - Exameninstellingen. Art 22-25
HOOFDSTUK 3 - Examens.
  Afdeling 1 - Algemene bepalingen. Art 26-27
  Afdeling 2 - Examen Rijbewijs. Art 28
  Afdeling 3 - Examen basiskwalificatie.
    Onderafdeling 1 - Theoretisch examen basiskwalificatie. Art 29-30
    Onderafdeling 2 - Praktisch examen basiskwalificatie. Art 31-35
  Afdeling 4 - Gecombineerd examen.
    Onderafdeling 1 - Gecombineerd theoretisch examen. Art 36-37
    Onderafdeling 2 - Gecombineerd praktisch examen. Art 38-42
  Afdeling 5 - Aanvullend examen basiskwalificatie. Art 43
HOOFDSTUK 4 - Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen. Art 44
TITEL IV. - DE NASCHOLING.
HOOFDSTUK 1 - Algemene bepaling. Art 45
HOOFDSTUK 2 - Opleidingscentra. Art 46-48
TITEL V. - ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING.
HOOFDSTUK 1 - Centra voor alternerende beroepsopleiding. Art 49-51
HOOFDSTUK 2 - Alternerende beroepsopleiding wegvervoer. Art 52
TITEL VI. - ALGEMENE BEPALINGEN.
HOOFDSTUK 1 - Inspectie en controle. Art 53-54
HOOFDSTUK 2 - Retributies. Art 55
TITEL VII. - SLOTBEPALINGEN.
HOOFDSTUK 1 - Wijzigings- en opheffingsbepalingen. Art 56-72
HOOFDSTUK 2 - Overgangsbepalingen. Art 73-76
HOOFDSTUK 3 - Inwerkingtreding. Art 77
HOOFDSTUK 4 - Uitvoering. Art 78
BIJLAGE.

BWklein         Valid XHTML 1.0 Transitional