Model rijbewijs - don't copy
Wijzigingen :
-
vanaf 10 september 2008, vakbekwaamheid vereist voor het besturen van vrachtauto's of autobussen.


De wetgeving op het rijbewijs is opgesplits in 3 onderdelen:

    De algemene wetgeving op het rijbewijs > KB 23-03-1998
       Is voor iedereen van toepassing.

    De opleiding voor de categorie B > KB 10-06-2006
  • Dit is voor wie met een auto, minibus, auto dubbel gebruik (stationwagen) of met een quad of tryke wil rijden.

    De opleiding (vakbekwaamheid) voor de categorie C en D + de subcategorieën > KB 04-05-2007
  • Vanaf 10 september 2008 is er nu ook een specifieke opleiding voorzien, de vakbekwaamheid genoemd, voor de cat. C en D + de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E (vrachtauto's en autobussen).
  • In de toekomst zal elke bestuurder (enkele uitzonderingen) van deze voertuigen in het bezit moeten zijn van deze vakbekwaamheid, vanaf 10 sept. 2015 voor autobussen en 10 sept. 2016 voor vrachtauto's.

Voor het rijden met landbouwtractoren (cat. G) is er eveneens een speciale opleiding voorzien, zie KB 23 maart 1998

De algemene wetgeving op het rijbewijs, KB 23 maart 1998, is de basis wetgeving.

BWkopie
Valid XHTML 1.0 Transitional