10 Juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van cat. B

don't copy


don't copy


Definities
Uitleg over de verschillende bepalingen zoals : voorlopig rijbewijs enz.; ......... art 1

Voorlopig rijbewijs B
- Leeftijd theoretisch examen..... art 2
- 36 maanden geldig .................. art 3
- 18 maanden geldig ................. art 4
- wanneer aanvragen ................ art 5
- verboden te rijden .................. art 6
- begeleider ............................... art 7

Praktisch examen
- Minimum leeeftijd. ............ art 8
- Voertuig.
- 2 x niet geslaagd. ............ art 9

Uitreiking voorlopig rijbewijs .. art 10
- Voorlopig rijbewijs
- het rijbewijs

Wijzigingen en opheffingen
Wijzigingen in het KB van 23 maart 1998 art 11 tot 44

Overgangsbepalingen.
Wat met de vroegere leervergunningen en voorlopige rijbewijzen ? .... art 45

Inwerkingtreding
Inwerking treding van dit koninklijk besluit ......... art 46 + 47

Bijlagen
Bijlage 1: Model van het nieuwe voorlopig rijbewijs - 36 maanden
Bijlage 2: Model 18 maanden

BWklein         Valid XHTML 1.0 Transitional