23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

Version Française

De categorieën.

snorfietscat A3Cat Acat G cat Bcat Bcat. B+E cat C, C1 cat C+ECat D, D1, D1+E, D+E


Definities
Uitleg over de verschillende bepalingen zoals bromfiets klasse A of auto, driewieler met motor (Trike) enz.; .....art 1

Categorieën

Indeling van de verschillende categorieën; zoals A3-A-B-BE-G-C1 enz. .................art 2

Het rijbewijs

Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen. .................art 3
Wie moet GEEN rijbewijs hebben of bijhebben. .................art 4
Geldigheid van andere rijbewijzen in België. (Europees - Buitenlands nationaal of internationaal) .....art 3§2
Geldigheid + de verschillende categorieën. .................art 19-24
Cat. B en rijden met een moto. .................art 20§2
Geldigheid van de oude rijbewijzen t.o.v. het nieuwe + overgangsmaatreglen. .................overzicht
Afgifte - door wie en min. leeftijd .................art 17-18
Verlies of vervanging van het rijbewijs - voorlopig rijbewijs of leervergunning. .................art 49-52
Het Internationaal rijbewijs. .................art 53-56
Formaliteiten bij afgifte .........................art 57-60
Retributies (kosten) ..............................art 61-63
Intrekking v/h rijbewijs .........................art 65-70

Rijgetuigschrift voor landbouwtractor
.................art 3 + 90ter
Is vereist voor wie 16 jaar geworden is vanaf 1 september 2002: ........... art. 90ter + art. 8,2,3°(wegcode)
Van de hoeve naar het veld en omgekeerd
Leeftijd 16 j. voor bestuurders van landbouwtrekkers, met of zonder aanhangwagen en van als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen.
De maximaal toegelaten massa mag niet meer dan 15 ton bedragen.
21 jaar indien + 15 ton of 18 jaar met getuigschrift van vakbekwaamheid.

NIET van de hoeve naar het veld en omgekeerd
Leeftijd 18 j. Max. 7,5 ton
Leeftijd 21 j. + 7,5 ton of 18 jaar met getuigschrift van vakbekwaamheid.
Niet van toepassing indien geboren voor 1 oktober 1982

De scholing
Algemeenheden ................ art 5
Voorlopig rijbewijs ............. art 6 tot 9
Leervergunning ................. art 10 tot 16

Theoretisch examen

Examencentra .................art 25
Examinatoren .................art 26
Vrijstelling van het examen art. 27 en 28 .................art 27
Vrijstelling van het examen bij het verhogen van categorie vb. van B naar B+E of van C naar C+E art. 28 .... art 28
Het theoretisch examen (vanaf 5 september 2005 andere criteria - zie bijlage 4 ) .................art 31
- Minimum leeftijd om theoretisch examen af te leggen .................art 32
- Welke documenten voorleggen .................art 32§2
- Wanneer verplicht om lessen te volgen in een rijschool na NIET slagen in examen. = opgeheven ............art 32§3
- Geldigheid van een theoretisch examen. .................art 34

Praktisch examen
Het praktisch examen .........art 33
Wanneer examen afleggen met:
  voorlopig rijbewijs ............art 34.1°
  leervergunning .................art 34.2°

Vrijstelling van het praktisch examen art. 27 en 29 .................art 27 + 29

Welke documenten voorleggen:
  categorie A3, A, B of B+E .................art 35
  categorie C, C+E, D of D+E of subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E .................art 36
  opheffing van de vermelding «automatisch» .................art 37

Eisen die gesteld worden per voertuig categorie
  A3 bromfiets ............... art 38
  A Motorfiets .................art 38§2
  B personenauto - auto dubbel gebruik .................art 38§3
  B + E ..........................art 38§4
  C1 ..............................art 38§9
  C1 + E .......................art 38§10
  C ................................art 38§5
  C + E .........................art 38§6
  D1 ..............................art 38§11
  D1 + E .......................art 38§12
  D .................................art 38§7
  D + E ..........................art 38§8
Aangepaste voertuigen wegens lichaamsgebreken ......art 38§13
Examen met een voertuig van de Rijschool .................art 38§14
Het praktische examen bestaat uit 2 delen (vanaf 5 september 2005 andere criteria - zie bijlage 5 )....... art 39
Beroep ingeval van niet slagen .......art 47 + 48

Geneeskundig getuigschrift
(Medisch attest)
Lichaamsgebreken en aandoeningen:
  Iedereen in het bezit van een rijbewijs heeft een verklaring ondertekent ivm. met zijn toestand. ........ art 41
Voor de cat. C tot en met D+E is een onderzoek verplicht .................art 42
Wanneer nog een geneeskundig onderzoek ondergaan, voor cat. A tot B+E. .................art 43
Het onderzoek zelf. .................art 44
Geldigheid oude geneeskundige getuigschriften. .............. art 38

Inspectie en Controle
Ambtenaren en gemachtigenden .................art 64

Verval van het recht tot sturen
Rechterlijke beslissing houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uivoering ervan. .................art 65-70
Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken. .................art 71-73

Centraal bestand
Gegevens die worden ogeslagen .................art 74-77

Allerhande bepalingen
Wat met de oudere rijbewijzen ............ art 78-81
Wijzigingen in de wegcode .................. art 82-83

Opheffings- en overgangs- bepalingen
Inwerking

KB's en voorschriften - opgheven ........... art 84
Geneeskundige schifting ......................... art 85
Rijbewijzen C tot DE van voor 1989 ........ art 86
Voorlopig rijbewijs en leervergunning ..... art 87
Aanvraag rijbewijs ................................. art 88
Buitenlands rijbewijs .............................. art 89
Praktisch examen tot 2010 ..................... art 90

Bijlagen
Bijlage 1: Model van het nieuwe rijbewijs
Bijlage 4: Theoretische examenstof + beoordeling (invoege vanaf 5 september 2005 )
bijlage 5: Praktisch examen = proef op terrein en openbare weg + beoordeling (invoege vanaf 5 september 2005)
Bijlage 6: Minimum normen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.
Bijlage 7: Geharmoniseerde communautaire codes.
Bijlage 9: Model van rijbewijs van voor 1-1-1989
Bijlage 12: Rijgetuigschrift voor landbouwtractor
Bijlage 13: Eisen die gesteld worden aan onderzoekcentra's (invoege vanaf 31 maart 2006 )
Bijlage 14: Inhoud en methode van de verschillende onderzoeken. (invoege vanaf 31 maart 2006 )

BWklein