10 juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

to my homepage
Inhoudstabel

Hoofdstuk VI. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding.

Artikel 45.

Artikel 46.

Artikel 47.