10 juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

to my homepage
Inhoudstabel

Hoofdstuk II. - Het voorlopig rijbewijs B

Artikel 2.

Artikel 3. (betreft voorlopig rijbewijs van 36 maanden)

    1. hij moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
    2. hij moet sedert ten minste 8 jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, § 5 of artikel 45 van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 23 maart 1998, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt;
    3. hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd.

Artikel 4. (betreft voorlopig rijbewijs van 18 maanden)

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.