10 juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

to my homepage
Inhoudstabel

Hoofdstuk I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Inhoudstabel