10 juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

to my homepage
Inhoudstabel

Hoofdstuk V. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen.

Artikel 11.

Artikel 12 tot 44.