10 juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

to my homepage
Inhoudstabel

Hoofdstuk IV. - Uitreiking.

Artikel 10.