Koninklijk besluit van 10 juli 2006
betreffende het rijbewijs voor de voertuigen van de categrie B.

Bijlage 2: model voorlopig rijbewijs voor 18 maanden

Rijbewijs
Formaat ontvouwd document : 106/222 mm - groene kleur - zwarte druk
Buitenzijde.

Binnenzijde.