Koninklijk besluit van 10 juli 2006
betreffende het rijbewijs voor de voertuigen van de categrie B.

Bijlage 1: model voorlopig rijbewijs voor 36 maanden

Rijbewijs
Formaat ontvouwd document : 106/222 mm - blauwe kleur - zwarte druk
Buitenzijde.

Binnenzijde.