Koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.

Bijlage 1: model van het nieuw rijbewijs

Rijbewijs
Formaat ontvouwd document : 106/222 mm - roze - zwarte druk
Buitenzijde.

Binnenzijde.