to homepage

"BIJLAGE - I B"

Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 betreffende het controleapparaat (tachograaf).
Gewijzigd door VERORDENING (EG) Nr. 1360/2002 dd. 13 juni 2002 en 432/2004 dd. 5 maart 2004

CONSTRUCTIE-, BEPROEVINGS-, INSTALLATIE- EN CONTROLEVOORSCHRIFTEN


Teneinde de interoperabiliteit van de software van de in deze bijlage omschreven apparatuur te behouden, zijn bepaalde afkortingen, termen en uitdrukkingen op het gebied van informatica in de tekst opgenomen in de taal van het origineel, namelijk het Engels. Bij bepaalde uitdrukkingen is voor de duidelijkheid tussen haakjes een letterlijke vertaling toegevoegd.

Inhoudstabel
INHOUD

I. DEFINITIES

II. ALGEMENE KENMERKEN EN FUNCTIES VAN HET CONTROLEAPPARAAT

 1. Algemene kenmerken
 2. Functies
 3. Werkingsmodi
 4. Beveiliging

III. FUNCTIONELE EN CONSTRUCTIE-EISEN AAN HET CONTROLEAPPARAAT

 1. Bewaking van het inbrengen en uitnemen van controlekaarten
 2. Meting van snelheid en afgelegde afstand
  1. Meting van de afgelegde afstand
  2. Meting van de snelheid
 3. Tijdmeting
 4. Controleren van de activiteiten van de bestuurder
 5. Controleren van de status van de bestuurders
 6. Handmatige invoer door de bestuurders
  1. Invoer van begin- en eindpunt van de dagelijkse werkperiode
  2. Handmatige invoer van de activiteiten van de bestuurder
  3. Invoer van specifieke omstandigheden
 7. Beheer van bedrijfsvergrendelingen
 8. Bewaking van controleactiviteiten
 9. Detecteren van voorvallen en/of fouten
  1. Inbrengen van een ongeldige kaart.
  2. Kaartconflict
  3. Tijdsoverlapping
  4. Rijden zonder een geschikte kaart
  5. Inbrengen van de kaart tijdens het rijden
  6. Laatste kaartsessie niet correct afgesloten
  7. Snelheidsoverschrijding
  8. Onderbreking van de stroomvoorziening
  9. Fout in de beweginsgegevens
  10. Poging tot inbreuk op de beveiliging
  11. Kaart-fout
  12. Controleapparaat -fout
 10. Ingebouwde beproeving en zelfbeproeving
 11. Lezen van het geheugen
 12. Registratie en opslag in het geheugen
  1. Identificatiegegevens van het apparaat
   1. Identificatiegegevens van de voertuigunit
   2. Identificatiegegevens van de bewegingsopnemer
  2. Beveiligingselementen
  3. Gegevens over het inbrengen en uitnemen van de bestuurderskaart
  4. Gegevens over de activiteiten van de bestuurder
  5. Plaatsen waar dagelijkse werkperioden beginnen en/of eindigen
  6. Gegevens over de kilometerstand
  7. Gedetailleerde snelheidsgegevens
  8. Gegevens over voorvallen
  9. Gegevens over fouten
  10. Kalibreringsgegevens
  11. Tijdsafstellingsgegevens
  12. Gegevens over controleactiviteiten
  13. Gegevens over bedrijfsvergendelingen
  14. Gegevens over overbrengingsactiviteiten
  15. Gegevens over specifieke omstandigheden
 13. Aflezen van de tachograafkaart
 14. Registratie en opslag op een tachograafkaart
 15. Visuele weergave
  1. Standaardleesvenster
  2. Waarschuwingsleesvenster
  3. Toegang tot het menu
  4. Andere leesvensters
 16. Afdrukken
 17. Waarschuwingssignalen
 18. Overgbrengen van gegevens naar externe media
 19. Uitvoeren van gegevens naar additionele externe inrichtingen
 20. Kalibrering
 21. Tijdafstelling
 22. Prestatiekenmerken
 23. Materialen
 24. Aanduidingen

IV. FUNCTIONELE EN CONSTRUCTIE-EISEN VOOR TACHOGRAAFKAARTEN

 1. Zichtbare gegevens
 2. Beveiliging
 3. Normen
 4. Milieu- en elektrotechnische specificaties
 5. Gegevensopslag
  1. Identificatie van de kaart en veiligheidsgegevens
   1. Toepassingsidentificatie
   2. Chipidentificatie
   3. IC-kaartidentificatie
   4. Beveiligingselementen
  2. Bestuurderskaart
   1. Kaartidentificatie
   2. Identificatie van de kaarthouder
   3. Informatie over het rijbewijs
   4. Gegevens over het gebruik van voertuigen
   5. 5.2.5. Gegevens over de activiteiten van de bestuurder
   6. Plaatsen waar dagelijkse werkperioden beginnen en/of eindigen
   7. Gegevens over voorvallen
   8. Gegevens over fouten
   9. Gegevens over controleactiviteiten
   10. Gegevens over kaartsessies
   11. Gegevens over specifieke omstandigheden
  3. Werkplaatskaart
   1. Beveiligingselementen
   2. Kaartidentificatie
   3. Identificatie van de kaarthouder
   4. Gegevens over het geburik van voertuigen
   5. Gegevens over de activiteiten van de bestuurder
   6. Gegevens over begin en einde van dagelijkse werkperioden
   7. Gegevens over voorvallen en fouten
   8. Gegevens over controleactiviteiten
   9. Gegevens over kalibrering en tijdafstelling
   10. Gegevens over specifieke omstandigheden
  4. Controlekaart
   1. Kaartidentificatie
   2. Identificatie van de kaarthouder
   3. Gegevens over controleactiviteiten
  5. Bedrijfskaart
   1. Kaartidentificatie
   2. Identificatie van de kaarthouder
   3. Gegevens over bedrijfsactiviteiten

V. INSTALLATIE VAN HET CONTROLEAPPARAAT

 1. Installatie
 2. Installatieplaatje
 3. Verzegeling

VI. CONTROLES, INSPECTIES EN REPARATIES

 1. Erkenning van installateurs of werkplaatsen
 2. Controle van nieuwe of herstelde inrichtingen
 3. Controle van de installatie
 4. Periodieke controles
 5. Vaststelling van afwijkingen
 6. Reparaties

VII. KAARTAFGIFTE

VIII. GOEDKEURING VAN HET CONTROLEAPPARAAT EN DE TACHOGRAAFKAARTEN

 1. Algemeen
 2. Veiligheidscertificaat
 3. Functiecertificaat
 4. Interoperabiliteitscertificaat
 5. Typegoedkeuringscertificaat
 6. Bijzondere procedure: eerste interoperabiliteitscertificaten

Appendix 1: Verklarende woordenlijst van de gegevens
Appendix 2: Specificatie van tachograafkaarten
Appendix 3: Pictogrammen
Appendix 4: Afdrukken
Appendix 5: Leesvenster
Appendix 6: Externe interfaces
Appendix 7: Protocollen voor gegevensoverdracht
Appendix 8: Kalibratieprotocol
Appendix 9: TYPEGOEDKEURING ó LIJST VAN MINIMAAL VEREISTE BEPROEVINGEN
Appendix 10: ALGEMENE BEVEILIGINGSDOELSTELLINGEN
Appendix 11: ALGEMENE BEVEILIGINGSMECHANISMEN
Appendix 12: ADAPTOR VOOR VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN M1 EN N1

top of page
Vervolg