to homepage
Overzicht van de wetgeving.

De wetgeving op de rij- en rusttijden is onderverdeeld in de Europese en Belgische wetgeving.
Wetgeving digitale tachograaf zie EEG verordening 3821/85 en KB 14-07-2005

Europese wetgeving:
- EG verordening 561/2006
de rijtijden, leeftijd bestuurders, rusttijd, onderbrekingen, dagelijkse rusttijd, beloningen, afwijkingen, ....
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad

- EEG verordening 3821/85: gewijzigd door EG verordening 561/2006
de juiste werking en bediening, installatie, vertonen van schijven, vervalsingen, wat bij defekt ...
bijlage 1 > Constructie-, beproevings-, installatie- en controlevoorschriften
bijlage 2 > Goedkeuringsmerk en goedkeuringscertificaat
bijlage 1B > Constructie-, beproevings-, installatie- en controlevoorschriften [gewijzigd door EG 432/2004]
- EEG richtlijn 88/599 vervangen door EG richtlijn 22/2006 van 15 maart 2006

- EG richtlijn 22/2006 gewijzigd door EG richtlijn 4/2009
inzake minimumvoowaarden voor de uitvoering van de verordeningen 3820/85 en 3821/85 van de Raad ..... en tot intrekking van EEG richtlijn 88/599.

- EG verordening 2135/98 gewijzigd door EG verordening 561/2006
wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85

- EEG verordening 3820/85: vervangen door EG verordening 561/200 op 11 april 2007
De verwijzingen in de andere verordeningen of richtlijnen naar EEG verordening 3820/85 moet worden gelezen als EG verordening 561/2006

Belgische wetgeving :
 • KB. 09-04-2007 > Nieuw KB. Uitvoeringsbesluit van de verordening (E.G.) nr. 561/2006 . Invoege vanaf 11 april 2007.

  - handelt over de opsporing en vaststelling van de inbreuken.
  - leeftijd van de bijrijders
  - afwijkingen: wanneer of welke voertuigen geen tachograaf moeten gebruiken
  - wijzigingen, opheffingen, overgangs- en slotbepalingen.

 • KB. 14-07-2005 > betreft wie een tachograaf moet hebben. Uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 .
  • bijlage 1 > Voertuigen waarin de tachograaf niet moet gebruikt worden of waarin hij niet moet geïnstalleerd zijn:
   1. Voertuigen gebruikt voor binnenlands of internationaal vervoer
   2. Voertuigen uitsluitend gebruikt voor binnenlands vervoer
  • bijlage 2 > Voorwaarden tot erkenning als installateur of hersteller
   1. installateur analoge tacho
   2. hersteller analoge tacho
   3. installateur digitale tacho
   4. hersteller digitale tacho
  • bijlage 3 > Erkenning van installateur of hersteller analoge tachograaf
  • bijlage 4 > Verslag betreffende de gegevensoverdracht.
  • bijlage 5 > Bedragen retributies
  • bijlage 6 > Erkenningsvoorwaarden voor de controleinstellingen v/d erkende werkplaatsen
  • bijlage 7 > Bedragen retributies voor tachograafkaarten
  • bijlage 8 > Aanvraagformulieren

 • KB. 31-05-1987 Is opgeheven door het KB van 09-04-2007 Uitgezonderd art. > uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3820/85


 • KB. 13-07-1984 Is opgeheven door het KB van 14-07-2005 > betreft wie een tachograaf moet hebben. Uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 .

naar boven