afb. Belgische vlag
Inhoudstabel Tachograaf
EEG 3821/85

20 DECEMBER 1985. Verordening EEG n° 3821/85 van de raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer
gewijzigd op 10 okt 1998 verordening EG nr 2135/98, 31 okt 2003 EG nr. 1882/03, 1 mei 2006 EG nr. 561/06 en 23 jan 2009 EG 68/2009
Updates:

INHOUDSTABEL

Onderwerp
Artikel


Controleapparaat moet voldoen aan de voorschriften van deze verordening 1
Van toepassing op 2
Moet zijn geïnstalleerd en gebruikt + uitzonderingen 3
Goedkeuring van een controleapparaat 4
Elke Lid-Staat kent een goedkeuringsmerk toe 6
Installatie en controle 12
    Installatieplaatje, aangebracht door een erkende installateur
12.4
Juiste werking en gebruik 13
Voldoende registratiebladen 14.1
Registratiebladen 1 jaar geordend bewaren 14.2
Geen vuile of beschadigde registratiebladen, anders reserveblad 15.1
Iedere dag een registratieblad 15.2
Niet uit het apparaat voor einde van de dagelijkse werktijd;
Niet langer gebruiken dan die waarvoor dat bestemd is;
Werktijd, wachttijden en dagelijkse rust rijtijd onderbrekingen ... aanduiden.
.
Tijdsaanduidingen moeten correct zijn 15.3
Bedienen schakelaar - Invullen van  
Naam en Voornaam
Datum en Plaats
N°plaat voertuig - ook bij wisselen van voertuig tijdens dezelfde werkdag
Kilometerstand - ook bij wisselen van voertuig tijdens dezelfde werkdag
Tijdstip wisseling voertuig
15.5.a
15.5.b
15.5.c
15.5.d
15.5.e
Schijven vertonen van de dag zelf en 28 voorafgaande dagen 15.7
Vervalsen, uitwissen, vernietigen of misbruik 15.8
Tacho defekt of slechte werking  
Laten herstellen
Gegevens handmatig aanbrengen
16.1
16.2
Slotbepalingen 17-18-19
EG Verordening 2135/98 Elektronische Tacho - New