afb. Belgische vlag
afb. tachograaf
pijl links EEG 3821/85
EEG 3820/85

20 DECEMBER 1985. Verordening EEG n° 3820/85 van de raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer


Deze verordening is opgeheven door EG verordening 561/2006. Nietemin blijft artikel 5, leden 1, 2 en 4 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van toepassing tot de in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2003/59/EG vermelde data.

Updates:
INHOUDSTABEL
Onderwerp
Artikel


Bepalingen 1
Van toepassing op  
Wegvervoer binnen de gemeenschap
AETR
2.1
2.2
Niet van toepassing op  
Voertuigen goederenvervoer en MTMS max 3,5 ton
vtg voor geregeld personenvervoer max 8+1
vtg voor geregeld personenvervoer lengte traject max 50 km
vtg max. snelheid 30 km per uur
vtg v/d strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en korpsen voor orde handhaving.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Leeftijd bestuurders  
18 jaar = max MTM 7,5 ton
18 jaar = getuigschrift
21 jaar = andere voertuigen goederenvervoer
21 jaar = andere voertuigen goederenvervoer
21 jaar = personenvervoer
18 jaar = bijrijders en conducteurs
5.1.a
5.1.b


5.2
5.3
Totale Rijtijd  
max. 9 uur of max. 2 x 10 uur
6.1
Onderbrekingen  
min. 45 ' na 4,5 uur rijden
of 3 x 15 ' op 4,5
geen andere werkzaamheden verrichten
onderbrekingen tellen niet als dagelijkse rusttijd
7.1
7.2
7.4
7.5
Dagelijkse Rusttijd  
Op een periode van 24 uur
- min 11 uur
- of 3 x 9 uur
- of 2 à 3 perioden, 1 blok van minimum 8uur. Totale rust is dan 12 uur
8.1
    2 bestuurders op voertuig - min. 8uur op periode van 30 uur
    Wekelijkse rusttijd 45 uren - 36 of 24
    Dagelijkse rusttijd mag in voertuig mits slaapbank + stilstaat
8.2
8.3
8.7
Rusttijd onderbreken mag
- indien transport op/af veerboot of trein gereden moet worden
9
Beloningen zijn verboden 10
Afwijken van rijtijd
- voor geschikte stopplaats
12
Afwijkingen toegestaan (geen tachograaf nodig) 13
Controle en sancties Gebruik van een dienstrooster ipv een tachograaf 14
Goede organisatie door onderneming voor het kunnen naleven van de rij- en rusttijden 15.1
Onderneming moet kontrole uitoefenen op naleving van rij- en rusttijden 15.2
Slotbepalingen 18 + 19