HOOFDSTUK III. — Bijzondere bepalingen.
Afdeling 3
Verval van de inschrijving.


Art. 36.
[Kentekenplaten die geschrapt zijn of waarvan misbruik wordt gemaakt ten opzichte van de bepalingen van artikel 2 van hetzelfde besluit worden bij vaststelling door een bevoegd persoon in beslag genomen.] *
Ambtshalve geschrapte kentekenplaten worden bij vaststelling door een bevoegd persoon in beslag genomen.
* gewijzigd door KB 23-02-2005 - invoege 23 febr. 2005

Indien een voertuig met zijn kentekenplaat, of enkel de kentekenplaat, worden in beslag genomen, stuurt de politiedienst of gerechtelijke overheid binnen dertig dagen de kentekenplaat terug naar de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde of zendt deze een attest van inbeslagname toe met het oog op de schrapping van het inschrijvingsnummer van de kentekenplaat uit het repertorium van de voertuigen.

De terugzending van die kentekenplaat of van het attest van inbeslagname blijft verplicht.

Een in beslag genomen kentekenbewijs blijft bij de bevoegde politiedienst of gerechtelijke overheid in bewaring tot het samen met het voertuig wordt vrijgegeven.


Valid XHTML 1.0 Transitional