HOOFDSTUK III. — Bijzondere bepalingen.
Afdeling 1
De plaatsing van de kentekenplaat en haar reproductie op het voertuig.

nplaat1
Art. 29.
De kentekenplaat wordt achteraan het voertuig aangebracht, hetzij in het midden, hetzij aan de linkerzijde. Als de bouwer van het voertuig daarvoor een plaats heeft voorbestemd, wordt daarvan gebruikgemaakt.

De kentekenplaat en haar reproductie moeten zich bovendien in een nagenoeg verticaal vlak loodrecht op het symmetrievlak van het voertuig bevinden en wel met hun bovenrand op hoogstens twee meter boven de grond en hiermee evenwijdig.

Zij worden stevig aan het voertuig vastgemaakt. Zij blijven ten alle tijde zichtbaar en overdag bij helder weer leesbaar op een afstand van tenminste veertig meter (40).

Deze leesafstand wordt terug gebracht op tenminste 30 meter voor kentekenplaten of reproducties die kleiner zijn dan het Europees formaat voor autoplaten (520 mm x 110 mm) en tot 20 meter voor kentekenplaten voor motorfietsen.

Ter info: De plaatsing en marges (Richtlijn 93/94 EEG) van de nummerplaat bij 2 of 3 wielige motorvoertuigen in onbeladen toestand: (nvdr)


plaats nplaat op moto

Art. 30.
[Aan de voorzijde van een motorvoertuig bedoeld in artikel 1, 6°, a) van dit besluit, wordt in het midden of links daarvan een reproductie van de kentekenplaat bevestigd]. * gewijzigd door KB 23-02-2005 - invoege 01 okt. 2001

Een reproductie van de kentekenplaat van het trekkend voertuig wordt, op dezelfde wijze als beschreven in artikel 29, eerste lid, aangebracht op zijn aanhangwagen die behoort tot een van de categorieën vermeld in artikel 2, §2, 4° tot 9°.

Als de aanhangwagen van een in België ingeschreven voertuig niet in België is ingeschreven, dan wordt op die aanhangwagen een reproductie bevestigd van de kentekenplaat van het trekkend voertuig. Als die aanhangwagen reeds een nummerplaat draagt van een ander land, dan mag deze door die reproductie niet bedekt worden.

Als achteraan op het voertuig of op zijn trekhaak een fietsdrager wordt gemonteerd, wordt ook op die fietsdrager een reproductie van de kentekenplaat aangebracht.

Als achteraan op een bus of autocar een bagagekoffer wordt gemonteerd die de kentekenplaat bedekt, wordt op die koffer eveneens een reproductie van de kentekenplaat aangebracht.

In alle hiervoor beschreven gevallen vertoont de reproductie een retroflecterende achtergrond.

Ter info:
[M.B. 23 juli 2001 Betreffende de inschrijving van voertuigen- Reproducties van kentekenplaten

Art. 16. § 1. De afmetingen, vorm, kleur, opschrift en grafie van de reproductie zijn nagenoeg identiek aan de kenmerken van de overeenstemmende kentekenplaat met hetzelfde nummer.

§ 2. In tegenstelling tot de bepalingen van de eerste paragraaf mogen de gewone en tijdelijke kentekenplaten voor auto’s eveneens gereproduceerd worden met de afmetingen, de vorm, de grafie en het Europees symbool die in artikel 10 werden bepaald.

§ 3. Het vignet voor tijdelijke of commerciële kentekenplaten dient niet op de reproductie te worden weergegeven.]


Art. 31.
§ 1.
Elke handeling die uitgevoerd wordt op een kentekenplaat of haar reproductie, of in de onmiddellijke nabijheid ervan, en die aanleiding geeft tot verwarring met betrekking tot de inhoud van hun opschrift, is verboden.

Het boren van gaten in de kentekenplaat of in haar reproductie mag evenmin aanleiding geven tot verwarring met betrekking tot de inhoud van hun opschrift.


§ 2.
De kentekenplaat en haar reproductie mogen in geen geval overdekt worden, zelfs niet met een doorzichtige stof.

Valid XHTML 1.0 Transitional