HOOFDSTUK III. — Bijzondere bepalingen.
Afdeling 3
Verval van de inschrijving.
Art. 35.
Wanneer de tenaamgestelde van de inschrijving een einde maakt aan het gebruik van het voertuig, stuurt hij binnen vijftien dagen de kentekenplaat terug aan de directie Wegverkeer* die tot de schrapping van het inschrijvingsnummer uit het repertorium overgaat.

Enkel in het geval waarbij de tenaamgestelde overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, tweede lid, de mogelijkheid heeft bij afstand of buitenverkeerstelling van zijn voertuig zijn kentekenplaat opnieuw te gebruiken voor de inschrijving van een ander voertuig, mag de tenaamgestelde de bestaande kentekenplaat nog vier maanden behouden in afwachting van een nieuwe inschrijving.

Indien na het verstrijken van de gestelde termijn, geen terugzending of teruggave van de kentekenplaat aan voornoemde directie heeft plaatsgehad, kan de leidend ambtenaar of diens gemachtigde tot een ambtshalve schrapping van het inschrijvingsnummer van deze kentekenplaat overgaan.

* Directie wegverkeer : adres van het DIV te Brussel, of een lijst van de kantoren.

Valid XHTML 1.0 Transitional