Hoofdstuk I
Begripsomschrijving en toepassing Art 1 en 2

Art. 1
Omschrijving van de verschillende soorten voertuigen; (zoals kraanauto, lichte vrachtauto, aanhangwagen enz.)

Art. 2
Toepassing, geheel, gedeeltelijk of niet van toepassing.

Hoofdstuk II
Goedkeuring Art 3 tot 16

Goedkeuring voor België en EU (art 3 en 3 bis)
Identificatie van de voertuigen (art 16)
Aanvraag erkenning bevoegd constructeur (art 5)
•Aanvraag om goedkeuring (art 7)
•Erkenning bevoegde constructeurs (art 4)
•Geldigheid Proces-verbaal goedkeuring (art 12)
•Goedkeuringsvoorwaarden (art 9)
•Goedkeuringskosten (art 14)
•Onderzoek van het prototype (art 8)
•Personen gemachtigd voor aanvraag goedkeuring (art 5)
•PV van goedkeuring (PVG) gelijkvormigheidsattest (art 10)
•Publiciteit of vermeldingen (art 15)
•Voorlopige goedkeuring (art 11)
•Wijziging verbouwing voertuig + verlaagd voertuig (art 13)
   zie ook art 27bis ombouwing > lichte vrachtauto

Hoofdstuk III
Gebruik en lading Art 17 tot 22

Personenvervoer en Zakenvervoer.
Gebruik v/d voertuigen (art 17)
De lading van de voertuigen + alg. bepalingen (art 18)
Lading voertuigen voor het vervoer van zaken (art 19)
Lading voertuig zoals zitplaatsen (art 20)
MTM sleep - personenauto, minibus, lichte vrachtauto (art 21)
Plicht van de bezitters van voertuigen (art 22)

Hoofdstuk IV
De autokeuring Art 23

Algemene bepalingen inzake de autokeuring zoals: (art. 23)
  - keuring uitgevoerd door de erkende instelling;
  - wie betaald de kosten en biedt het voertuig aan;
  - voertuig moet proper zijn - enz.
De keuring
  - volledige / art. 23bis
  - gedeeltelijke / art. 23bis
  - periodieke + afwijkingen / art. 23ter
  - wanneer aanbieden / art.23 quater
  - administratieve keuring / art. 23 quinquies
  - voertuig met trekhaak
  - andere omstandigheid verplichting 2°handskeuring/ art.23sexies
  - gedeeltelijke keuringen zijn verplicht ... / art.23septies
  - vrijstellingen / art. 23octies
  - Afgifte van een keuringsbewijs / art. 23novies
  - Geldigheidsduur keuringsbewijs / art. 23decies
  - Wat kost de keuring / art. 23undecies

Hoofdstuk V
Gebruik Art 24 tot 26

Geldigheid keuringsbewijs (art 24)
Beschadigde voertuigen terug in het verkeer ... (art 25)
Gebruik van de voertuigen. (art 26)

Hoofdstuk VI
Constructie Art 27 tot 56

Accu - batterij (art 38)
Afmetingen voertuig van voor 1 jan 1986 (art 31)
Afmetingen en gewichten - na 1 jan 1985 (art 32bis)
Banden (art 34) Welke banden op je voertuig?
Bijkomende signaalinrichtingen vrachauto's + aanhangwagen, trage voertuigen (art 28§4)
Brandstofleiding en reservoir (art 37)
Constructie van de voetuigen, algemene bepalingen: (art 27)
Geluid - decibels (art 40)
Geluidshoorn (art 43)
Instrumentenbord (art 43)
Hulpkoppeling sleepinrichting - dissel
Koppeling - Versnellingsbak (art 41)
Lichte vrachtauto en ombouw tot (art. 27bis)
Motorvermogen (art 36)
MTM- voertuig van voor 1 jan 1986 (art 32)
Ophanging - vering (art 33)
Richtingsaanwijzers - voorschriften montage en kleur (art 28par2.1°b)
Ruitenwisser (art 44)
Schokbreker = achterwaartse en zijdelingse bescherming
Sleepinrichting (dissel - hulpkoppeling enz.)
Spatborden - spatlappen (art 35)
Spiegel (art 43)
Stuurinrichting (art 42)
Uitlaat - dieseltest (art 39)
Veiligheidsgordels (art 30)

Lichten en Reflectoren
- definities (art 28)
- montage en kleur voorschriften (art 28§2.1°a)
- Lichtsterkte (art 28§2.2°)
- Bijzondere bepalingen eisen waaraan lichten en reflectoren moeten voldoen (art 28§3)
- Bijzondere lichten > gele en blauwe zwaailichten, taxi, lijnbus, lijkwagen (art 28§2.1°c)
- Retroreflecterende markeringen new
Remmen
- auto's + aanhangwagens (art 45)
- Remdoelmatigheid (art 46) - v/d aanhangwagens (art 48)
- Reminrichting - aanhangwagens Uitz. 1 assige met mtm max. 750 kg (art 47)
- Reminrichting - slepen (art 49)
- Remdoelmatigheid - slepen (art 50)
- Constructievoorschriften reminrichtingen (art 51)
- Bijzondere constructievoorschriften Veerrem - grendelrem (art 52)
- Aanvullende constructievoorschriften > luchtdruk- en vacuumremmen (art 53)

Hoofdstuk VII
Inrichting Art 57 tot 76

Alarmtoestel in taxi (art 76)
Bestuurdersruimte, -zitplaat, binnen- en buiteninrichting. (art 57)
Blustoestellen en gevaarsdriehoek (art 70)
Gangen (art 63)
Glaswerk (gekleurd glas en folies) (art 58)
In- en uitgangen van de auto (art 59)
In- en uitgangen van autobussen en -cars (art 60)
Kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouwtrekkers (art 57)
Kleur en -combinatie (art 72)
Publiciteit (art 75)
Reizigerszitplaatsen (art 64)
Staanplaatsen voor reizigers (art 65)
Treden voor in- en uitgangen van autobussen en -cars (art 61)
Ventilatie (art 68)
Verbandkist (art 71)
Verlichting van de reizigersruimte (art 66)
Verwarming (art 67)
Vloer (art 62)
Voorkoming van brandgevaar in de reizigersruimte (art 68bis)
Waarschuwingstoestellen voor reizigers (art 69)

Hoofdstuk VIII
Inrichting Art 77 tot 76