TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERSPLATEAUS

Bijlage 2

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

 

2. VORMEN EN AFMETINGEN

2.1 TRAPEZOÏDAAL VERKEERSPLATEAU

Tabel 1

TRAPEZOIDAAL VERKEERSPLATEAU
Hoogte (H) van het verkeersplateau (cm)
10
12
15
Op wegen niet gebruikt door autobussen en/of door talrijke zware voertuigen Lengte (P) van het bovenvlak (m)

Helling (I) van de op- en afrit (%)

Lengte (S) van de op- en afrit (m)

> 5

14

0,7

> 5

12

1,0

> 5

10

1,5

Op wegen gebruikt door autobussen met inbegrip van de gelede bussen en/of door talrijke zware voertuigen Lengte (P) van het bovenvlak (m)

Helling (I) van de op- en afrit (%)

Lengte (S) van de op- en afrit (m)

> 8

4

2,5

> 8

4

3,0

> 8

5

5,0

2.2 VERKEERSPLATEAU MET SINUSOÏDALE OP- EN AFRIT

Tabel 2

VERKEERSPLATEAU MET SINUSOIDALE OP- EN AFRIT
Hoogte (H) van het verkeersplateau (cm)
10
12
15
Op wegen niet gebruikt door autobussen en/of door talrijke zware voertuigen Type
Lengte (P) van het bovenvlak (m)
Gemiddelde helling (I) van de op- en afrit (%)
Lengte (S) van de op- en afrit (m)
85
> 5
12
0,85
120
> 5
10
1,2
190
> 5
8
1,9
Op wegen gebruikt door autobussen en/of door talrijke zware voertuigen Type
Lengte (P) van het bovenvlak (m)
Gemiddelde helling (I) van de op- en afrit (%)
Lengte (S) van de op- en afrit (m)
- -
380
> 8
4
3,8

TABEL 3

Hoogte en lengte van de op- en afritten van het sinusoïdale verkeersplateau naargelang het type.

2.3 TOEGESTANE TOLERANTIES BIJ DE RALISATIE VAN DE VERSCHILLENDE TYPES VAN VERKEERSPLATEAUS.
De hoogte en/of de (gemiddelde) helling worden aangepast aan de werkelijke lengte van de op- en/of afrit.

3. REALISATIE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2002.

 

Figuur 1

Figuur 2