TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERSDREMPELS.

Bijlage 1

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

2. VORM EN AFMETINGEN

1° De verkeersdrempel heeft een lengte L= 4,80 m en een maximale hoogte T= 12,0 cm. Zijn lengteprofiel zal conform tabel 1 en figuur 1 van deze bijlage zijn.

2° De lengte(L) van de verkeersdrempels die aangebracht werden voor de inwerkingtreding van dit besluit mag variëren tussen 4,00 m en 4,80 m. Het lengteprofiel wordt berekend als volgt:

formule vergelijking

3. REALISATIE

1. De witte strepen, opgenomen in figuur 1, en aangebracht op donkere achtergrond op het meest schuine gedeelte van elke helling, hebben de volgende afmetingen :
- de witte langsstrepen hebben een breedte van ongeveer 0,10 m;
- de lange strepen hebben een lengte van ongeveer 1,00 m;
- de korte strepen hebben een lengte van ongeveer 0,40 m;
- de tussenafstand tussen twee strepen bedraagt ongeveer 0,20 m;
- de witte dwarsstreep heeft een breedte van ongeveer 0,20 m.
Wanneer om technische redenen de bovenvermelde afmetingen niet kunnen worden toegepast, moet de verhouding tussen de gebruikte afmetingen constant blijven.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2002.

Verkeersdrempel met lengte van 4,80 m en hoogte van 12 cm

Tabel 1

formule tabel 1

Figuur 1

Lengteprofiel van een sinusvormige verkeersdrempel

pict sinusvorming verkeersdrempel

 

pict verkeersdrempel