In 2007 zijn er verschillende wijzigingen voorzien of reeds ingevoerd.

Deze wetwijzigingen vindt je terug op de startpagina
onder wijzigingen.

Hieronder een kort overzicht.

vanaf 27 juni
- vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel voor postbeamten

vanaf 1 juni
- Lading van voertuigen: wijziging in het verkeers- en het technisch reglement.
vanaf 19 mei
- Brandweerdiensten en Civiele bescherming worden bevoegde personen in bepaalde omstandighededen

vanaf 11 april
- wetgeving tachograaf: volledige invoering van verordening 561 en het KB 9 april 2007

vanaf 15 maart 2007
- nieuwe categorie van voertuigen > "voortbewegingstoestellen".

vanaf 1 maart 2007
- wijzigingen aan het rijbewijs en de wegcode voor moto's en bromfietsen.
- invoering van snelheidszones.
- voorrang van rechts.

vanaf 1 februari 2007
- inhaalverbod bij neerslag.
- maximum snelheid van 90 km/u voor bepaalde categorieën van voertuigen.
- de veiligheidsvest of ook fluovest genoemd.