Werfleiders

Sinds 21 mei 1999 kunnen werfleiders ook aanwijzingen geven aan het verkeer.


De wettekst zegt het volgende:

" De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden:
van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters.
Zij moeten gebruik maken van een schijf waarop het verkeersboord C3 afgebeeld is. "