Verkeersbelasting.
Autotaks (Algemene informatie van de FOD Financiën)

• FAQ Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto: (info FOD Financiën)