Spatborden of Spatlappen met matten

Sinds 1996 zijn deze verplicht. Zij zorgen ervoor dat opspattend water op natte wegen zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dit zal het inhalen van deze voertuigen veel veiliger maken. Denk maar aan de dichte waternevel die gevormd werd of wordt.


Wat zegt de wet hierover:

"De vrachtauto's, de trekkers voor opleggers en de aanhangwagens of opleggers met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, moeten voorzien zijn van inrichtingen voor het opvangen van het water opgespat door de banden die gemonteerd en goedgekeurd zijn conform de bepalingen van bijlage 13 bij dit besluit......... (artikel 35§4 KB 15.03.68)"

In Frankrijk, Groot-Brittannië en Portugal zijn deze ook reeds verplicht. De betrachting van het Europees parlement is dat dit in heel de Europese Unie zo zou zijn.