Aantal zitplaatsen.

Vanaf
1 september 2005 mogen er in een auto niet meer personen vervoerd worden dan dat er veiligheidsgordels zijn.

Dit betekent dat in de meeste auto's max. 5 personen mogen vervoerd worden, 2 vooraan en 3 achteraan.


Autobussen die leerlingen vervoer doen waarop vooraan en achteraan het speciale bord is aangebracht, zijn vanaf die datum hier ook aan onderworpen.