Plastic beschermers voor de Nummerplaat.

De nummerplaatbeschermers zijn vanaf 1 oktober 2001 verboden. zie hiervoor art.
31§2 van het nieuwe KB.