Fietsers - plaats op de openbare weg.

Fietsers moeten, wanneer er een fietspad is, dit volgen.
De fietsers die de rijbaan volgen mogen met 2 naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen (
v/d voertuigen) niet mogelijk is.

Buiten de bebouwde kom
moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Het is de fietsers en bromfietsers bovendien verboden te rijden :

• 1° zonder het stuur vast te houden;
• 2° zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;
• 3° door zich te laten voorttrekken;
• 4° terwijl zij een dier aan het leizeel houden.


Waarom maakt men het niet eenvoudig door de fietsers altijd met 2 naast elkaar te laten rijden.
Zij moeten nu ogen op hun rug hebben als ze buiten de bebouwde kom rijden.


Het fietspad volgen wanneer er een fietspad is !!!
Dit is enkel wanneer het rechts in hun richting is gelegen of wanneer er 1 fietspad is voor de 2 richtingen maar dit moet dan wel zo aangeduid zijn.