Vanaf 1 januari 2004 is er een wijziging in de wetgeving op de autokeuring van toepassing wat betreft de banden.
Wat voordien met richtlijnen van Goca werd geregeld is vanaf dan in een wettelijke basis voorzien. Zie hiervoor
art. 34. De tekst tussen rode haken is reeds vanaf 1 jan. 2004 van toepassing.

De laatste tijd hoor je regelmatig klachten of vragen ivm. de autobanden.


Men baseerd zich op artikel 13 van het technisch reglement dat o.a. zegt dat het voertuig moet overeen komen met het proces-verbaal van goedkeuring (P.V.G.). Aan de hand hiervan wordt een gelijkvormigheidsattest afgeleverd.

Maar wat staat er juist allemaal in dat proces-verbaal van goedkeuring ivm. de banden??? Voor zover ik op de hoogte ben de maat van banden en velgen (auto's van voor 1998) en op de banden van nieuwe auto's vanaf 1 jan 1998 zou eveneens de "e" of "E" goedkeuring moeten vermeld zijn (EG richtlijn 98/14).


De huidige nieuwere voertuigen hebben in plaats van een "gelijkvormigheidsattest" een "certificaat van overeenkomst". In dit laatste document (A5 formaat met 4 bladzijden) staan o.a. de bandenmaten vermeld.


Deze richtlijn zegt oa. dat de gemonteerde banden moeten overeenkomen met deze die opgenomen zijn in het PVG, COC of in het instructieboekje, dit betreffende het laadvermogen en de snelheidsindex. Deze richtlijn is van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.


( De 2 banden die op dezelfde as gemonteerd zijn, moeten van dezelfde structuur zijn, hetzij diagonaal, hetzij radiaal.
Bovendien moeten , wanneer op de vooras van die voertuigen banden met radiale structuur gemonteerd zijn, de op de achteras gemonteerde banden eveneens van radiale structuur zijn. art. 81.4.2 v/d wegcode)


Waarnaar wordt er gekeken op de autokeuring

• het laadvermogen en de snelheidsindex;
• op één en dezelfde as moeten de banden dezelfde karakteristieken hebben;
• de richtingsgebonden banden dienen in de juiste draairichting gemonteerd te zijn;
Wat betreft het laadvermogen vermeld op de banden moet dit tenminste gelijk of hoger zijn dan de MTM per as, en de referentie voor de snelheidsindex (zie tabel hieronder) is de maximum snelheid van het voertuig.

Ter informatie: Op autobanden zie je een letter staan zoals T, H, V, ZR enz. dit zijn snelheidssymbolen. De fabricant duidt hiermee aan tot welke snelheid zij goed zijn.

Snelheids- symbool

J

K L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Snelheid km/uur 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 > 240

Weet je niet welke banden je moet hebben, kijk in het instructieboekje of vraag het aan je merkverdeler.

ul>