Nieuw Strafrechterlijk beleid inzake snelheidsovertredingen

De politiediensten moeten volgende regels in acht nemen bij het bepalen van de te betalen boete bij snelheidsovertredingen ( = toepassing van de technische correctiemarge ):

Een tolerantiemarge op de
gemeten snelheid van
- 6 km/u voor snelheden onder de 100 km/u
- 6 % voor snelheden boven de 100 km/u

op de maximum toegelaten snelheid

Er mag geen onmiddellijke inning uitgeschreven worden in volgende gevallen (er dient dus een proces-verbaal opgesteld te worden:
1. Indien de overtreder minder dan 18 jaar oud is.

2. Indien ÚÚn der overtredingen die bij dezelfde gelegenheid worden vastgesteld geen aanleiding kan geven tot een onmiddellijke inning.

3. Indien de overtreder een woonplaats of vaste verblijfplaats in BelgiŰ heeft:
   a. er een zware overtreding van de 3░ graad wordt vastgesteld ;
   b. meerdere overtredingen bij dezelfde gelegenheid worden vastgesteld:
       Indien de totale som van de inning hoger is dan 300 euro;
       Indien een overtreding van de 3° graad wordt vastgesteld, samen met een andere overtreding,
       Indien een overtredig van de 4° graad wordt vastgesteld.


4. Indien de overtreder ÚÚn van de personen is bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van Strafvordering.

5. Indien de overtreder een militair is die zich verplaatst voor de behoeften van de dienst.

6. Indien de snelheidsovertreding of een samenhangende overtreding aanleiding heeft gegeven tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.